Kragehave Vest

Velkommen

På denne side vil vi forsøge at samle relevante informationer vedr. etableringen af en overordnet grundejerforening for de grundejerforeninger der hører under Høje Taastrup kommunes lokalplaner 2.24, 2.27, 2.27.1 og 2.27.2  

INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING

Den overordnede grundejerforening for Kragehave Vest.

Denne indkaldelse er fremsendt i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, til samtlige interessenter der i indgår i lokalplaner 2.24 – 2.24,1 - og 2.27. – 2.27,1 og 2.27,2

Alle indkaldes/indbydes hermed til at deltage ved den stiftende generalforsamling.

Stiftende generalforsamling afholdes:

Tirsdag, den 03. maj 2016.

Kl. 19.00

Sted: Rådhuset - Høje-Taastrup Kommune

Adresse: Bygaden 2, 2630 Taastrup

Lokale: Byrådssalen.

Program / Dagsorden:

18.30 – 19.00  - Ankomst, registrering og udlevering af stemmesedler.

19.00 -  19.20    Velkomst og motivation for stiftelse af foreningen ved Jon Nielsen fra arbejdsgruppen.

Dagsorden stiftende generalforsamling

Valg af dirigent – Arbejdsguppen indstiller Thomas Würtz – Høje-Taastrup Kommune.

Valg af referent.

Valg af stemmetællere.

Gennemgang af forslag til vedtægter – inkl. evt. ændringsforslag.

Stiftelse af foreningen.

  • Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemsbidrag for 2017.
  • Valg af formand – arbejdsgruppen indstiller Jon Nielsen – GF. Potentilvej
  • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

2 vælges for valgperiode = lige år – Arbejdsgruppen indstiller:

Bo Hatting – GF. Pileurtevej/Salvievej

Jan Hansen – GF. Kærmindevej

2 vælges i.f.m. den stiftende generalforsamling for 1 år  = valgperiode ulige år

Arbejdsgruppen indstiller:

Annette Hansen – GF. Løvefodvej

Karsten Kejlhof – GF. Lavendelvej 25-71

  • Valg af 2 suppleanter.
  • Valg af revisor.
  • Valg af revisorsuppleant.
  • Eventuelt

Der kan afgives fuldmagt – én fuldmagt pr. bolig – fuldmagten afleveres ved ankomst/registrering.

Ændringsforslag til vedtægtsforslag skal fremsendes senest 5 dage før den stiftende generalforsamling til jon.nielsen@mail.dk. 

Der er vedhæftet i alt 6 stk. bilag:

Med venlig hilsen

            Arbejdsgruppen